ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Policach

Aktualności

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS

Zostań policjantem - obowiązujące terminy i limity przyjęć do służby w Policji w roku 2018

Dokumenty do pracy w Policji można składać w Komendzie Powiatowej Policji w Policach.

Służbę w Policji może pełnić:

  • obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
  • korzystający w pełni z praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Wymagane dokumenty:

- podanie z prośbą o przyjęcie do służby w Policji,

- wypełniony kwestionariusz osobowy,

- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności - tytuł ratownika, uprawnienia instruktora sportów walki itp.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji  dokumenty mogą osobiście złożyć w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Policach.

 

UWAGA! Obowiązujące terminy i limity przyjęć do służby w Policji w roku 2018:

20 marca - 640 osób,

16 kwietnia - 140 osób,

2 lipca - 850 osób,

24 września - 1 100 osób,

7 listopada - 140 osób,

27 grudnia - 1 200 osób,

Dodatkowo informuje się, iż Komendant Główny Policji na podstawie przeprowadzanej w 2018 r. cyklicznej analizy fluktuacji kadr w Policji może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.