Aktualności

Spotkanie w Posterunku Policji w Pasewalku w ramach projektu "Interreg V A"

W dniu 22 marca br., w ramach realizacji projektu „ Interreg V A” Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska , w komendzie Policji w Pasewalku w Niemczech odbyło się spotkanie, w którym z ramienia polskiej policji uczestniczyli: insp. Mariusz Bajor - Komendant Powiatowy Policji, podisnp. Dariusz Mejer – Komendant Komisariatu Policji w Mierzynie, podkom. Adam Śnigurowicz – Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Policach oraz asp.sztab. Marek Bładyko – Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Policach.

Spotkanie odbyło się z  funkcjonariuszami policji niemieckiej w ramach współpracy przygranicznej na zaproszenie Pana Andre Chappuzeau Ester Polizeihauptkommissar - Komendanta Posterunku Policji w Pasewalku w Niemczech. W trakcie spotkania zaprezentowano wyzwania postawione przed obu mundurowymi formacjami. Omówiono działania, tj. zakres wspólnych przygranicznych patroli oraz zacieśnienie współpracy przy wymianie informacji pomiędzy jednostkami Policji. Działania te wpisały się na stałe w kalendarzu wzajemnej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa po obu stronach granicy. Kierownictwo obu Policji zapowiedziało, że będzie dążyć do dalszej intensyfikacji działań we wszystkich obszarach tematycznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ramach przygranicznej współpracy.

  • Interreg VA
  • Interreg VA
  • Interreg VA
  • Interreg VA
  • Interreg VA
  • Interreg VA
  • Interreg VA
  • Interreg VA