POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W POLICACH - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Policach

Aktualności

POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W POLICACH

W dniu 1 sierpnia 2018r w Sali Kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. To czas awansów, wyróżnień i podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Policach. Uroczystość swoją obecnością uświetnili Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, przedstawiciele władz samorządowych, współpracujących służb mundurowych, zaproszeni goście oraz policcy funkcjonariusze.

Wczoraj policjanci z Komendy Powiatowej Policji oficjalnie obchodzili swoje święto, które
w kalendarzu przypada na 24 lipca. Uroczystość rozpoczął Komendant Powiatowy insp. Mariusz Bajor witając wszystkich zebranych gości, wśród których byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz instytucji, które współpracują z Komendą Powiatową Policji w Policach. Na uroczystą akademię przybyli także reprezentanci policji niemieckiej – Komendanci Posterunku Policji w Pasewalku. Komendant Powiatowy złożył życzenia policjantkom, policjantom oraz pracownikom polickiego garnizonu policji dziękując za rzetelną i oddaną służbę oraz zaangażowanie i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków służbowych.
Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji insp. Mariuszem Bajorem wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W 2018 roku
w Komendzie Powiatowej Policji w Policach zostało mianowanych 53 policjantów. W korpusie aspirantów awanse odebrało 27 funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów 21 policjantów, a w korpusie szeregowych akty mianowania odebrało 5 funkcjonariuszy. Wśród awansowanych było 9 policjantów, którzy za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych zostali przedterminowo mianowani na wyższe stopnie policyjne. Za szczególne zaangażowanie i wzorowe wykonywanie swoich codziennych obowiązków Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wyróżnił także pamiątkowym ryngrafem długoletniego pracownika policji.
Po wręczonych awansach i wyróżnieniach głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy przemawiał Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła. Komendant skierował słowa uznania i wdzięczności dla policjantów za ofiarną służbę, profesjonalizm i ogromny wkład w poczucie bezpieczeństwa naszych obywateli. Przekazał również życzenia dla rodzin funkcjonariuszy, zwracając uwagę, że dzięki ich wyrozumiałości i cierpliwości możemy lepiej pełnić służbę.
Następnie głos zabrali przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. Starosta Policki – Pan Andrzej Bednarek wspólnie z Przewodniczącym Rady Powiatu Polickiego – Panem Cezarym Arciszewskim, Wójtem Gminy Dobra – Panią Teresą Derą, Burmistrzem Polic - Panem Władysławem Diakunem, Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Policach – Panem Witoldem Królem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Kołbaskowo – Panem Zbigniewem Szczuplakiem złożyli życzenia i gratulacje dla polickich funkcjonariuszy. Podziękowali za wysiłek wkładany
w umacnianie praworządności i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Władze samorządowe w symboliczny sposób przekazały również środki finansowe przeznaczone na zakup nowych radiowozów.
Do życzeń dołączył się również wiceprezes Grupy Azoty – Zakładów Chemicznych w Policach – Pan Tomasz Panas, który przekazał na ręce Komendanta Powiatowego szklaną statuetkę z gratulacjami i podziękowaniami dla wszystkich policjantów.
Uroczystości zakończyły się odprowadzeniem Pocztu Sztandarowego i złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystej zbiórki.

Święto Policji to szczególny dzień dla wszystkich funkcjonariuszy. To czas awansów, nominacji i odznaczeń dla tych, którzy każdego dnia narażają swoje życie by dbać o bezpieczeństwo obywateli. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym oraz życzymy dalszych sukcesów i pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15