„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Policach

Aktualności

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”

Policcy funkcjonariusze w ramach kampanii profilaktycznej „Narkotyki i dopalacze zabijają - szkoda ciebie na takie patoklimaty”, spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie aby omówić niebezpieczeństwa związane z zażywaniem dopalaczy i narkotyków. Policjanci zwrócili uwagę uwagę również na to w jaki sposób można unikać zagrożeń oraz gdzie szukać pomocy.

We wtorek 14 stycznia w ramach kampanii MSWiA pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają – szkoda Ciebie na takie patoklimaty” policjanci spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie. W trakcie prelekcji funkcjonariusze omówili niebezpieczeństwa związane z zażywaniem dopalaczy i narkotyków, zwrócili szczególną uwagę na to jak wpływają na organizm. Policjantka uświadamiała, że dla produkujących i sprzedających dopalacze nie liczy się ludzkie życie, a jedynie szybki zysk.
Podczas spotkania policjanci omówili konsekwencje prawne osób nieletnich, związane z posiadaniem, zażywaniem, handlem oraz sprzedażą środków odurzających.
Przedsięwzięcie profilaktyczne miało głównie na celu podnieść świadomość i wiedzę młodzieży na temat zagrożeń jakie niosą ze sobą wszelkie środki odurzające, ale również umocnić w nich asertywne zachowania.

sierż. sztab. Katarzyna Leśnicka