Aktualności

Młodzież kontra narkotyki, dopalacze i inne zagrożenia

„Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” to nazwa Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych w tym nowych narkotyków, adresowanego do uczniów klas V-VII szkół podstawowych. Już kolejny rok policcy funkcjonariusze prowadzą działania profilaktyczne w szkołach na terenie naszego powiatu.

W związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną stosowania środków zastępczych tzw. „nowych narkotyków” przygotowany został program edukacyjny w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Jego celem jest nie tylko zapobieganie używaniu narkotyków i tzw.„nowych narkotyków”, lecz także innym zachowaniom problemowym, które mogą występować u młodych osób.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Policach z początkiem nowego roku zorganizowali wiele spotkań w szkołach na terenie powiatu. W styczniu odwiedzili młodzież z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Głównym celem spotkania było kształtowanie u uczniów umiejętności podejmowania krytycznych, samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji odnośnie własnego zdrowia, a w pewnych sytuacjach również i innych osób. Policjanci omówili jakie zagrożenia niesie za sobą używanie narkotyków, dopalaczy oraz innych substancji psychoaktywnych. Rozmawiali również na temat fonoholizmu wśród współczesnej młodzieży.

Kolejne spotkania dotyczące profilaktyki używania substancji psychoaktywnych odbędą się jeszcze przed zbliżającymi się feriami.

sierż. sztab. Katarzyna Leśnicka