Aktualności

Współczesne zagrożenia młodzieży – narkotyki, dopalacze, cyberprzemoc

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas spotkania z uczniami klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach były m.in. zagrożenia, na które narażone są dzieci i młodzież w internecie oraz uzależnienia i mechanizmy działania substancji psychoaktywnych – narkotyków i dopalaczy.

Współczesna młodzież coraz częściej sięga po różne substancje psychoaktywne, które na rynku są łatwo dostępne, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę siłę dzisiejszego internetu. W związku z powyższym, przygotowany został program edukacyjny w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych skierowany do uczniów klas VII i VII szkół podstawowych. Jego celem jest nie tylko zapobieganie używaniu narkotyków i tzw.„nowych narkotyków”, lecz także innym zachowaniom problemowym, które mogą występować u młodych osób.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Policach z początkiem nowego roku zorganizowali wiele spotkań w placówkach oświatowych na terenie powiatu, m.in. w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach. Głównym celem spotkania było kształtowanie u uczniów umiejętności podejmowania krytycznych, samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji odnośnie własnego zdrowia, a w pewnych sytuacjach również i innych osób. Policjanci omówili jakie zagrożenia niesie za sobą używanie narkotyków, dopalaczy oraz innych substancji psychoaktywnych. Rozmawiali również na temat problemu młodzieży z nadużywaniem telefonów komórkowych i spędzania czasu wolnego w sieci.

Kolejne spotkania odbędą się już podczas trwania ferii zimowych, w świetlicach osiedlowych na terenie powiatu.

Sierż. sztab. Katarzyna Leśnicka

 

 

 

  • policjant siedzi przy biurku w sali szkolnej. Uczniowie siedzą tyłem do zdjęcia, patrzą na slajdy wyświetlane przez policjanta na tablicy interaktywnej.