Aktualności

„Wolni od ….” spotkanie z młodzieżą i gronem pedagogicznym

„Wolni od .....” to program profilaktyczny realizowany w szkołach na terenie gminy Police, przy wsparciu wielu placówek oraz instytucji. Tym razem w ramach działań profilaktycznych funkcjonariusze z polickiej komendy spotkali się z klasą 8 Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach. Podczas wirtualnego spotkania mundurowi wspólnie z Panią Pedagog Iwoną Włodarską przypominali uczniom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i konsekwencjach podejmowanych przez siebie decyzji.

Policjanci mając na celu edukację młodzieży oraz poprawę bezpieczeństwa wśród osób nieletnich cyklicznie spotykają się z uczniami szkół podstawowych. Tym razem w ramach działań profilaktycznych z cyklu „Wolni od” funkcjonariusze spotkali się z uczniami klasy 8 oraz Panią Pedagog Iwoną Włodarską. Głównym celem wizyty była rozmowa o wielu współczesnych problemach, które coraz częściej dotykają młodzież, zwłaszcza w tych trudnych czasach pandemii. Mundurowi przestrzegali przed negatywnymi skutkami zażywania narkotyków i dopalaczy, przypominając jednocześnie przypadki zatruć młodych osób środkami odurzającymi, które skutkowały poważnymi i nieodwracalnymi zmianami, a nawet śmiercią. Policjanci zachęcali do oderwania się od ekranu komputera po zakończonych zajęciach i spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu z zachowaniem najważniejszych zasad bezpieczeństwa. Przypomnieli zasady i przepisy drogowe dotyczące poruszania się po drodze jako niechroniony uczestnik ruchu czyli pieszy lub rowerzysta. Uświadamiali również jak niebezpieczne może być korzystanie z telefonów komórkowych podczas poruszania się po drogach. Przytoczyli kilka przykładów zdarzeń drogowych z udziałem pieszych korzystających z telefonów komórkowych.

Młodzi ludzie bardzo pozytywnie odebrali wizytę policjantów, zadawali pytania i brali udział w luźnej dyskusji.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z gronem pedagogicznym szkoły policjanci będą kontynuować zajęcia profilaktyczne w formie zdalnej aby rozmawiać o wielu problemach, które tak negatywnie wpływają w dzisiejszym świecie na rozwój młodych ludzi.

mł.asp. Katarzyna Leśnicka