Co zrobić w razie kolizji drogowej - Ruch drogowy - Komenda Powiatowa Policji w Policach

Ruch drogowy

Co zrobić w razie kolizji drogowej

Kolizja drogowa może przytrafić się każdemu, zdarza się nawet najlepszym kierowcom. Co należy wówczas zrobić? Kiedy dojedzie do kolizji drogowej, czyli zdarzenia drogowego mającego związek z ruchem pojazdów, w którym nikt nie odniósł żadnych obrażeń ciała i powstały wyłącznie straty materialne, uczestnicy „ stłuczki” nie są zobowiązani do wzywania Policji. Taki obowiązek istnieje tylko wtedy, gdy doszło do wypadku drogowego, w którym co najmniej jedna osoba poniosła śmierć lub została ranna.

Jeżeli jesteś uczestnikiem kolizji pamiętaj, aby:

1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

2. zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu kolizji, w szczególności poprzez:

- niezwłoczne usunięcie pojazdu z miejsca kolizji, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu,

- można zaznaczyć na jezdni miejsce usytuowania kół pojazdów uczestniczących w zdarzeniu ( np. kredą, kawałkiem cegły),

- warto zrobić zdjęcia ( np. telefonem komórkowym) uwidaczniające położenie pojazdów po zdarzeniu,

- odpowiednie oznakowanie miejsca zdarzenia ( włączenie świateł awaryjnych i ustawienie w odpowiedniej odległości trójkąta ostrzegawczego) – w sytuacji, gdy usuniecie pojazdu jest niemożliwe,

- podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu, dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym jest zawarta umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC.

W razie kolizji lub wypadku działaj:

1. szybko

2. bez strachu

3. bezpiecznie

4. spokojnie

5. ostrożnie

6. racjonalnie - odróżniając wypadek od kolizji

7. odpowiednio zabezpieczając miejsce zdarzenia

8. przepisowo wzywając odpowiednie służby (pogotowie, policja, straż)

9. dokładnie sprawdź, czy osoba biorąca udział w zdarzeniu nie jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

10. rzeczowo spisz oświadczenie sprawcy kolizji i zadbaj by znalazły się na nim odpowiednie dane i podpisy.

 

Jeżeli uczestnicy kolizji zgodnie uznają, że okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości, mogą załatwić sprawę we własnym zakresie, bez udziału policji. Należy wówczas wypełnić formularz Wspólnego Oświadczenia i opisać tam przebieg zdarzenia, podając datę, godzinę, miejsce kolizji oraz powstałe uszkodzenia w pojazdach.

 

Nie zawsze jednak okoliczności kolizji drogowej lub jej ocena przez uczestników jest jednoznaczna. Lepiej wówczas wezwać Policje, a w szczególności, gdy sprawca :

 • sprawia wrażenie nietrzeźwego lub okoliczności wskazują, ze zostało popełnione przestępstwo,

 • nie posiada wymaganych dokumentów przy sobie ( prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie),

 • nie przyznaje się do spowodowania kolizji i nie chce złożyć oświadczenia,

 • ucieka z miejsca kolizji drogowej,

 • prowadził pojazd użyczony,

 • jest cudzoziemcem.

  Informacje, jakie powinny się w nim znaleźć to:

  - Imię i nazwisko sprawcy i poszkodowanego

  - Adres zameldowania obu kierowców

  - Numer oraz organ wydający prawa jazdy obu kierowców

  - Numer rejestracyjny obu pojazdów

  - Numer dowodów osobistych obu kierowców

  - Numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy oraz nazwa ubezpieczyciela

  - Jasne oświadczenie o tym kto jest sprawcą zdarzenia

  - Prosty szkic i opis zdarzenia

  - Podpisy obu kierowców.  Czytaj więcej na http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/bezpieczenstwo/news-co-zrobic-w-razie-kolizji-drogowej-oto-10-przykazan,nId,1388431#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefoxv

  Informacje, jakie powinny się w nim znaleźć to:

  - Imię i nazwisko sprawcy i poszkodowanego

  - Adres zameldowania obu kierowców

  - Numer oraz organ wydający prawa jazdy obu kierowców

  - Numer rejestracyjny obu pojazdów

  - Numer dowodów osobistych obu kierowców

  - Numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy oraz nazwa ubezpieczyciela

  - Jasne oświadczenie o tym kto jest sprawcą zdarzenia

  - Prosty szkic i opis zdarzenia

  - Podpisy obu kierowców.  Czytaj więcej na http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/bezpieczenstwo/news-co-zrobic-w-razie-kolizji-drogowej-oto-10-przykazan,nId,1388431#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox