KPP W POLICACH

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Policach

Komendant Powiatowy Policji w Policach

insp. Mariusz Bajor


 

I Zastępca

Komendanta Powiatowego Policji w Policach

 podinsp. Andrzej Przysiężny


 


 

sekretariat: 47-78-26-505, fax: 47-78-26-513
72-010 Police, ul. Jana Kasprowicza 3