KPP W POLICACH

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Policach

Komendant Powiatowy Policji w Policach

insp. Mariusz Bajor


 

I Zastępca

Komendanta Powiatowego Policji w Policach

mł. insp. Andrzej Misiurka


 


 

sekretariat: 91-42-47-505, fax: 91-42-47-513
72-010 Police, ul. Jana Kasprowicza 3