Aktualności

Wstąp w nasze szeregi. Nabór do służby w Policji trwa! Skrócony został czas trwania szkolenia podstawowego

Funkcjonariusze z polickiej komendy zachęcają do tego, by wstąpić w jej szeregi. Szerokie spectrum policyjnych działań z pewnością sprawi, że każdy znajdzie komórkę zgodną ze swoimi zainteresowaniami oraz wykształceniem. To bardzo ciekawa ale i odpowiedzialna służba, która adresowana jest do tych, którzy nie są obojętni wobec wszelkich form łamania prawa oraz gotowi są podać pomocną dłoń nawet wówczas, kiedy ich życie jest zagrożone.

Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia...”, to fraza z policyjnej roty ślubowania, którą funkcjonariusze recytują podczas pierwszych dni swojej służby. Później to już przestrzeganie tych słów w praktyce, która codziennie przynosi nowe wyzwania. Sprostanie im wcale nie jest łatwe ale zadania te spoczywają na osobach, które przeszły procedurę rekrutacyjną z powodzeniem, a później szkolone na różnych kursach specjalistycznych. Wśród policyjnych pionów każdy z powodzeniem może znaleźć coś dla siebie. Ruch drogowy, prewencja, technika kryminalistyczna, zwalczanie przestępczości zorganizowanej czy kryminalnej i gospodarczej, zespoły prasowe, psychologów, analityczne, laboratoria czy przewodnicy psów, policyjni antyterroryści, logistyka- jednym słowem to służba wszechstronna i gotowa przyjąć w swe szeregi osoby o różnym wykształceniu i profilu.

W lipcu br. roku uproszczone zostały elementy postępowania kwalifikacyjnego natomiast od sierpnia br. decyzją Komendanta Głównego Policji czas trwania szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii został skrócony do 71 dni.

Zalety pracy w Policji:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego;

 • gwarancję stałych warunków pracy;

 • ciekawą pracę;

 • możliwość rozwoju zawodowego;

 • różnorodny system szkoleń;

 • precyzyjny system wynagrodzenia;

 • rozbudowany system socjalny.

Kto może zostać policjantem:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • korzystający z pełni praw publicznych;

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Uposażenie policjantów od 1 stycznia 2020 r.

 • kursant (podczas kursku podstawowego) – 2740 zł netto + dodatek za wysługę lat,

 • policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) - 3620 zł netto + dodatek za wysługę lat.

osoby, które nie ukończyły 26 roku życia:

 • kursant (podczas kursu podstawowego) – 2960 zł netto + dodatek za wysługę lat,

 • policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) - 3940 zł netto + dodatek za wysługę lat.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby;

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B;

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);

 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu);

 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).

 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć komplet dokumentów w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Policach, ul. Kasprowicza 3,72-010 Police tel. 47 78 26 581.