Skargi i wnioski

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w  Policach.

Kontakt:

ul. Kasprowicza 3, 72-010 Police

tel. 47-78-26-505

w dni robocze w godzinach 7.30-15.30

faks numer 47-78-26-504

 

Komendant Powiatowy Policji w Policach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy:: iod.kpp.police@sc.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe  będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana korespondencji.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o Policji (tj.: Dz. U. z 2017r. Poz. 2067, z późn. zm.) lub Kodeksu postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2017r. Poz. 1257) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. W sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5 poz. 46).

 

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania

 

KPP w Policach nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do  państwa trzeciego.          

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana korespondencji.

 

 

                                                                                 

Powrót na górę strony